Na tropie trzęsień Marsa (Marsquakes)

Sejsmiczność na innych ciałach Układu Słonecznego niż nasza Ziemia od dawna frapuje i ciekawi naukowców, stanowiąc temat zażartych dyskusji i debat naukowych. Wyniki badań misji InSight z poprzedniego roku zaprezentowane w serii artykułów w najnowszym numerze Nature Geoscience wskazują na umiarkowaną aktywność sejsmiczną Marsa. 

European Rover Challenge to jeden z największych wydarzeń międzynarodowych dotyczących tematyki łazików marsjańskich. W dniach 13-15 września 2019 odbyła się już 5 edycja tego wielkiego przedsięwzięcia.

Na tegoroczne zawody przyjechały między innymi drużyny z Niemiec, Sri Lanki, Kanady, Czech i wielu innych. W sumie w ostatecznych rywalizacjach zmagało się 40 zespołów z 15 różnych państw, czyli ok. 400 zawodników.

 Zawody European Rover Challenge 2018 już za nami. W tym roku zostały przygotowane w Starachowicach na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w dniach 14-16 września 2018 r. Na podstawie opinii zespołów, zaproszonych gości, wolontariuszy i organizatorów można uznać je za bardzo udane. Z 65 zarejestrowanych zespołów, kwalifikacje przeszło pozytywnie 40 a na zawody przyjechało ostatecznie 30, w tym 14 z Polski, 1 Kanady, 1 Czech, 1 Australii, 2 Turcji, 4 Bangladeszu, 1 Włoch, 1 Wielkej Brytanii, 2 Indii, 1 Niemc, 2 Kolumbii. Trzy zespoły ze względu na problemy techniczne przystąpiły tylko do konkurencji „prezentacja”. Pozostałe przystąpiły również do rywalizacji w czterech konkurencjach terenowych. Trzy Science, Collection i Traverse rozgrywane były na symulowanej powierzchni Marsa. Czwarta Maitenance w cieniu wielkiego pieca, w industrialnej aranżacji. Została ona w całości przygotowana i sędziowana przez członków Mars Society Polska.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Mars Society Polska, zwołuje Walne Zebranie
członków na dzień 8 lipca 2017 r na godzinę 14:00 w Zespole Szkół nr 66 im. Stefana Batorego w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
2. Zarządzenie i podpisanie listy obecności
3. Stwierdzenie kworum i władności do podejmowania uchwał

4. Zmiana siedziby stowarzyszenia

5. Przyjęcie nowego Statutu MSP
6. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi, który ustąpił w grudniu 2016 roku
8. Omówienie planu działalności stowarzyszenia na następny rok.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Walnego Zebrania

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczony
tego samego dnia pół godziny po zakończeniu Walnego Zebrania z
analogicznym porządkiem obrad.

Wszystkich Członków MSP zapraszamy do licznego udziału w Walnym Zebraniu. Prosimy również o kontakt i potwierdzenie swojej obecności lub nieobecności. Do zmiany siedziby i przyjęcia nowego statutu wymagana jest obecność przynajmniej 50% członków stowarzyszenia. 

Przed zebraniem Zarząd podejmie uchwałę o skreśleniu z listy członków wszystkich osób, z którymi od długiego czasu nie udało się nawiązać żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które chcą w dalszym ciągu być członkami stowarzyszenia proszone są o kontakt z władzami MSP lub wypełnienie i odesłanie na adres e-mail wypełnionej ankiety członkowskiej.

Proszę zapoznać się z projektem Statutu i przesłać swoje opinie na jego temat. Jest jeszcze możliwość zmian w projekcie.

Ankieta i projekt statutu są dostepne na stronie MSP w zakładce pliki do pobrania/ Sprawozdania.

Z poważaniem

Robert Lubański
Prezes Zarządu MSP