Raport o nieprawidłowościach w danych pogodowych
przekazywanych przez NASA

Na oficjalnej stronie biblioteki Mars Society: marspapers.org pojawiła się w połowie kwietnia publikacja Mars Correct: Critique of All NASA Mars Weather Data autorstwa Barry’ego i Davida Roffmanów.

To długie opracowanie stara się dowieść, iż NASA, wspólnie z JPL (i ich podwykonawcami) celowo ingerują lub usuwają dane pogodowe przekazywane przez instrumenty różnych misji na Marsie (zwłaszcza tych wysłanych w XXI wieku). Ponieważ nieprawidłowości zostały zanotowane ponad 10 lat temu, do czasu powstania raportu Autorzy stale monitorują podawane przez NASA dane. W wielu wypadkach wykazują w jaki sposób zostały one zmienione. Wykazano, na przykład, iż Curiosity zmieniając swoje położenie w pionie o kilka metrów zanotował skoki ciśnienia odpowiadające pokonaniu kilkuset metrów - poprawione potem ręcznie.

Wizja artystyczna Marsa dzisaj i przed miliardami lat, wraz z hydrosferą i gęstą atmoaferą. Źródło: NASA’s Goddard Space Flight Center.

Powszechnie wiadomo, że to Słońce jest odpowiedzialne za utratę zdecydowanej większości dawnej atmosfery Marsa. Około 4,5 mld lat temu Mars miał gęstą atmosferę i wodę w stanie ciekłym, a zatem kluczowe składniki do kształtowania się na niej życia. Niestety, późniejsze procesy spowodowały, iż większość gazu występującego kiedyś w atmosferze Marsa uciekła w przestrzeń kosmiczną. Obecnie Mars co prawda nadal ma atmosferę, ale jest ona bardzo cienka w porównaniu do ziemskiej, ze średnim ciśnieniem rzędu 1% ciśnienia na powierzchni Ziemi o składzie: dwutlenek węgla (95%), azot (3%) i argon (1,6%). Wyniki uzyskane z sondy MAVEN wskazują, że gazy uciekają z Marsa w przestrzeń kosmiczną wskutek bombardowania go wiatrem słonecznym. Oszacowano nawet tempo tego procesu, które wynosi ok. 100 gramów materii wywiewanej z atmosfery Marsa w każdej sekundzie. Ta niewielka ilość pomnożona przez miliony, a nawet miliardy lat, daje znaczące efekty. Ponadto uzyskane wyniki wskazują na znaczące przyspieszenie tego procesu podczas burz słonecznych. A zatem miliardy lat temu, gdy Słońce było młodsze i bardziej aktywne, procesy te zapewne zachodziły znacznie szybciej i na jeszcze większą skalę. 

Na tropie trzęsień Marsa (Marsquakes)

Sejsmiczność na innych ciałach Układu Słonecznego niż nasza Ziemia od dawna frapuje i ciekawi naukowców, stanowiąc temat zażartych dyskusji i debat naukowych. Wyniki badań misji InSight z poprzedniego roku zaprezentowane w serii artykułów w najnowszym numerze Nature Geoscience wskazują na umiarkowaną aktywność sejsmiczną Marsa. 

European Rover Challenge to jeden z największych wydarzeń międzynarodowych dotyczących tematyki łazików marsjańskich. W dniach 13-15 września 2019 odbyła się już 5 edycja tego wielkiego przedsięwzięcia.

Na tegoroczne zawody przyjechały między innymi drużyny z Niemiec, Sri Lanki, Kanady, Czech i wielu innych. W sumie w ostatecznych rywalizacjach zmagało się 40 zespołów z 15 różnych państw, czyli ok. 400 zawodników.

 Zawody European Rover Challenge 2018 już za nami. W tym roku zostały przygotowane w Starachowicach na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w dniach 14-16 września 2018 r. Na podstawie opinii zespołów, zaproszonych gości, wolontariuszy i organizatorów można uznać je za bardzo udane. Z 65 zarejestrowanych zespołów, kwalifikacje przeszło pozytywnie 40 a na zawody przyjechało ostatecznie 30, w tym 14 z Polski, 1 Kanady, 1 Czech, 1 Australii, 2 Turcji, 4 Bangladeszu, 1 Włoch, 1 Wielkej Brytanii, 2 Indii, 1 Niemc, 2 Kolumbii. Trzy zespoły ze względu na problemy techniczne przystąpiły tylko do konkurencji „prezentacja”. Pozostałe przystąpiły również do rywalizacji w czterech konkurencjach terenowych. Trzy Science, Collection i Traverse rozgrywane były na symulowanej powierzchni Marsa. Czwarta Maitenance w cieniu wielkiego pieca, w industrialnej aranżacji. Została ona w całości przygotowana i sędziowana przez członków Mars Society Polska.