Dzisiaj odbyła się konferencja, na której oficjalnie ogłoszono miejsce lądowania dla misji Mars Science Laboratory. Obecnie wiemy już, że w przyszłym roku łazik Curiosity (z ang. "ciekawość") wyląduje w kraterze Gale.

Oficjalna decyzja dotycząca miejsca lądowania łazika Curiosity została ogłoszona na specjalnie zorganizowanej konferencji w Smithsonian's National Air and Space Museum. Cały proces wyboru miejsca lądowania był długi. W ciągu pięciu lat rozważano kilkadziesiąt różnych miejsc na Marsie, które spełniały oczekiwania misji. Z czasem lista sukcesywnie ulegała skróceniu aż pozostało czterech finalistów: kratery Gale, Eberswalde i Holden oraz dolina Mawrth. W czerwcu informowaliśmy o rekomendowaniu przez zespół naukowy krateru Gale jako ostatecznego miejsca lądowania. Na tej nieoficjalnej liście krater Eberswalde znajdował się na drugim miejscu. Jednak ostateczna decyzja miała zostać podjęta przez NASA.

Wybór miejsca lądowania był bardzo trudny, gdyż wszystkie cztery propozycje spełniały oczekiwania naukowe i były w zasięgu możliwości technicznych misji. Eberswalde to interesująca pozostałość delty, przez którą kiedyś płynęła woda, w kraterze Gale w centralnej części znajduje się góra o wysokości około 5 km, na której znajdują się warstwy materiałów z różnych okresów geologicznych Marsa, Holden to pozostałość po dawnym jeziorze, natomiast dolina Mawrth posiada bardzo stare materiały, które oddziaływały z przeszłym środowiskiem wodnym. Gale posiada różnorodność elementów i warstw skalnych, które można badać. Dane naukowe pozwolą lepiej zrozumieć, jak na przestrzeni lat zmieniały się warunki panujące na Marsie, a być może także środowisko, które sprzyjało powstaniu życia.

Źródło: kosmonauta.net