W czwartek 06.12.2012 o 16.00 na Politechnice Rzeszowskiej w budynku „L” Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa  odbyło się spotkanie rekrutacyjne zorganizowane przez Koło Naukowe Lotników. W ramach tego wykładu członkowie MSP mieli okazję wygłosić prezentację dotyczącą polskiego udziału w zawodach URC. W ten sposób chcieliśmy wesprzeć studentów tego koła w poszukiwaniu osób, które podejmą się wyzwania i zorganizują zespół, który zbuduje łazik na zawody URC.

W pierwszej kolejności o profilu swojej działalności i związanymi z tym sukcesami opowiedzieli członkowie Koła Naukowego Lotników. Ich działalność skupia się na dwóch projektach. Samolotu udźwigowego na zawody SEA Aero Design w USA i samolotu bezzałogowego na Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze w Bezmiechowej, gdzie przez trzy kolejne lata 2009-11 byli bezkonkurencyjni. Ze względów organizacyjnych w 2012 r. zespół nie brał udziału w rywalizacji. Więcej na temat działalności koła na stronie: http://sknl.prz.edu.pl

Zasadnicza część naszej prezentacji zajęła około 30 minut. W jej trakcie omówiliśmy udział zespołów z Polski w zawodach URC, od niepozornych początków aż po duży sukces jakim było zwycięstwo zespołu Magma2. Po oficjalnej części naszego wystąpienia był czas na mniej formalne rozmowy. Dotyczyły one wybranych zagadnień dotyczących zawodów URC, sytuacji w polskim sektorze kosmicznym oraz perspektyw związanych z przystąpieniem Polski do ESA.

Koło Lotników, tak jak wiele innych zespołów studenckich, mimo dużych sukcesów, boryka się z problemem braku ciągłości. Z końcem roku akademickiego odejdzie większość doświadczonych członków koła, których nie ma kto zastąpić w sztandarowych projektach. Z tego względu nie chcą się oni bezpośrednio angażować w nowy projekt budowy łazika na zawody URC. Deklarują natomiast gotowość pomocy dla kolegów z młodszych roczników, którzy zdecydują się wstąpić do koła i podjąć to nowe wyzwanie. Doświadczenie starszych kolegów z zakresu organizacji zespołu, organizacji pracy na poszczególnych etapach realizacji projektu, przygotowań do rywalizacji, pozyskiwania środków finansowych, może okazać się bardzo pomocne dla mniej doświadczonych studentów.  Wydaje się, że wiele elementów pochodzących z projektu samolotu bezzałogowego można, po niewielkich zmianach, zaadoptować na potrzeby łazika np. łączność, układy wizyjne, nawigacja. Zwłaszcza, że są one dopracowane, przetestowane, sprawdzone w rywalizacji i niezawodne.

Wystąpienie nasze spotkało się z wyraźnym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy znajdą się i takie osoby, które zdecydują się założyć zespół i zbudować łazik na zawody URC. My ze swojej strony deklarujemy chęć współpracy i podzielenia się niebagatelną wiedzą na temat zawodów wynikającą z wieloletniej współpracy z zespołami biorącymi udział w tych zawodach.