Na ile bezbieczna jest podróż na Marsa dla człowieka? Okazuje się, że przed nami kolejna bariera do pokonania - radiacja. Szczegóły w artykule:
(ang.): http://www.astrobiology.com/news/viewnews.html?id=1167