Czy wyniki badań na podstawie danych z sondy Mars Express będą podstawą do ustalenia nowej chronologi Marsa? Wiecej informacji tutaj:
(ang.): link