Niedawno pojawił się raport z audytu oceniającego zarządzanie projektem MSL. Dokument przedstawia postęp prac oraz wyszczególnia pewne wciąż nierozwiązane problemy techniczne.

Mars Science Laboratory (MSL) znajduje się obecnie w laboratoriach JPL, gdzie przechodzi ostatnie testy i przygotowania przed zaplanowanym na czerwiec transportem do KSC. Oprócz łazika Curiosity do KSC dotrze również descent stage za pomocą którego Curiosity ma łagodnie wylądować na powierzchni Marsa. W tej chwili na Florydzie znajdują się elementy osłony termicznej, które trafiły tam w połowie maja tego roku.

Wspomniany raport miał za zadanie obiektywną ocenę tego na ile efektywnie przygotowywana jest misja MSL. Z dokumentu można się dowiedzieć jak wyglądały wydatki oraz jak zmieniały się planowane daty ukończenia niektórych faz projektu. Kiedy podjęto decyzję o opóźnieniu misji o dwa lata motywowano to przede wszystkim kłopotami technicznymi. W owym czasie wiele nadal było nie rozwiązanych. Mimo, iż od tamtej pory poczyniono spore postępy i poradzono sobie z większością problemów, to nadal wymienia się trzy krytyczne nadal nie w pełni rozwiązane kwestie techniczne. Pierwsza dotyczy systemu pobierania, obróbki i dostarczania próbek, Sample Acquisition/Sample Processing and Handling (SA/SPaH). Podczas testów wykryto zanieczyszczenie próbek, które powodował sam system. Okazało się, że winnym jest olej użyty podczas wyrobu elementów. Uwalniane z substancji węglowodory stanowiące czynnik fałszujący pomiary. Problem nie stanowi zagrożenia dla misji ze względu na możliwość odpowiedniej obróbki i filtracji danych naukowych. W marcu 2011r. opracowano metodę minimalizującą zanieczyszczenie próbek, która jednak w czasie przygotowywania raportu nie została jeszcze zaimplementowana.

Innym poważnym problemem jest opóźnienie w rozwój oprogramowania dla misji. W marcu 2011 programy nadzorujące krytyczne fazy misji takie jak start, lot w kierunku Marsa, wejście w atmosferę i lądowanie nadal były w trakcie tworzenia. Wtedy ich dostarczenie planowano na nie wcześniej niż w maju. Niepokojącym może się również wydawać fakt, iż oprogramowanie nadzorujące operacje na powierzchni Marsa zostanie najprawdopodobniej ukończone dopiero po starcie misji. Raport wspomina także o nadal nieukończonym systemie zarządzania awariami urządzeń pokładowych.

Dokument zwraca również uwagę na zużycie energetyczne generatora MMRTG. Pluton 238 zawarty w źródle zasilania w naturalny sposób cały czas ulega rozpadowi promieniotwórczemu. Oznacza to, że dwa lata opóźnienia ograniczą budżet energetyczny łazika. Dodatkowo podczas testów wibracyjnych zanotowano niewielkie spadki uzyskiwanej energii elektrycznej. Twórca generatorów, Departament Energii oficjalnie stwierdził, iż utrata łazika na skutek wykrytych anomalii jest mało prawdopodobna.

Podsumowując obecnie przygotowania do misji w wielu kwestiach są opóźnione. Oznacza to, ze jakiekolwiek nowe problemy techniczne, które mogą się pojawić w trakcie przygotowywania do startu hipotetycznie mogłyby spowodować opóźnienie całej misji o kolejne dwa lata. To z kolei wygenerowałoby dodatkowe koszty w wysokości co najmniej 570mln$. Z raportu wynika, że osoby zarządzające w pewnych sytuacjach mogły dokonywać złej priorytetyzacji raportowanych problemów co w konsekwencji przekładało się na opóźnienia w trakcie ich rozwiązywania. Zarzuca im się również konsekwentne niedoszacowanie kosztów planowanych zadań.

Cały raport dostępny jest pod poniższym linkiem
http://oig.nasa.gov/audits/reports/FY11/IG-11-019.pdf

Źródło: kosmonauta.net