Otrzymaliśmy pismo od Wicepremiera i Ministra Gospodarki, pana Waldemara Pawlaka wyrażające uznanie dla polskiego udziału w zawodach URC 2011. Miał on znaczenie dla negocjacji akcesyjnych z Europejską Agencją Kosmiczną. Oyrginalne pismo jest dostępne do pobrania tutaj.