Badający Marsa łazik NASA Opportunity spędzi najbliższe miesiące w miejscu nazwanym nieoficjalnie "Przystanią Greeleya". Nazwa jest hołdem dla geologa planetarnego Ronalda Greeleya (1939-2011), który był członkiem zespołu naukowego pracującego nad marsjańskimi łazikami i wielu innymi misjami międzyplanetarnymi.
Wybrane miejsce to wychodnia ze zwróconym w stronę słońca zboczem, co ma pomóc w utrzymaniu wystarczającej energii słonecznej podczas piątej marsjańskiej zimy łazika. Są tu też interesujące naukowo obiekty do zbadania przez wysięgnik robota.
Położony bliżej równika niż siostrzany łazik Spirit, Opportunity nie musiał pozostawać na zwróconych w stronę słońca zboczach podczas poprzednich zim. Teraz jednak na panelach słonecznych Opportunity osiada grubsza warstwa pyłu niż w trakcie poprzednich zim. O ile wiatr, którego raczej nie należy się spodziewać, nie oczyści paneli w najbliższych tygodniach, zespół zastosuje strategię wdrażaną podczas trzech zim dla łazika Spirit: pobyt na zwróconym w stronę słońca zboczu. Przez kilka miesięcy krótszego widnego dnia przed i po zimowym przesileniu na południowym Marsie, przypadającym na 30 marca 2012 r., słońce będzie się przesuwało stosunkowo nisko na północnym niebie względem łazika, i Opportunity będzie pracował na północnym zboczu.
Plany badań w "Przystani Greeleya" obejmują radio-naukowe oględziny wnętrza Marsa, które rozpoczęły się w tym tygodniu; badanie składu mineralnego i tekstur na wychodni; oraz zarejestrowanie w kolorze pełnej panoramy dookoła: Panoramy Greeleya. Aż do śmierci, która nastąpiła dwa miesiące temu, Greeley kształcił pokolenia geologów planetarnych na Arizona State University w Tempe.
Badania radio-naukowe dotyczą nieznacznych wahnięć w obrotach Marsa, co ma dostarczyć wskazówek odnośnie rdzenia planety. Wymaga to wielotygodniowego śledzenia techniką radiową ruchu wybranego punktu na powierzchni Marsa w celu pomiaru zmian w osi obrotu planety.
Zimowe miejsce pracy znajduje się na krawędzi Krateru Endeavour, na odcinku zwanym "Cape York" ("Przylądek York"). Opportunity osiągnął brzeg tego krateru, liczącego 14 mil (22 km) szerokości, pięć miesięcy temu po trzyletniej jeździe z mniejszego Krateru Victoria, który badał przez dwa lata.
Opportunity i Spirit zakonczyły swe podstawowe trzymiesięczne misje w kwietniu 2004 r., kontynuując przez następne lata dodatkowe, przedłużone prace. Oba łaziki dokonały ważnych odkryć odnośnie wilgotnych środowisk na dawnym Marsie, które mogły sprzyjać podtrzymywaniu życia drobnoustrojowego. Spirit zamilkł w marcu 2010 r. wskutek spadku energii związanego z unieruchomieniem dwu spośród sześciu kół, co uniemożliwiło mu dotarcie do zwróconych ku słońcu stoków na czas jego czwartej marsjańskiej zimy.
Źródło: marsrover.nasa.gov
Za zgodą: Guy Webster, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.