Łazik MSL Curiosity wylądował na Marsie zgodnie z planem. Jest to najambitniejsza jak do tej pory misja zrobotyzowana na Czerwoną Planetę, a głównym jej celem jest poszukiwanie śladów życia. Lądowanie przyciągnęło do Pasadeny, gdzie znajduje się centrum kontroli misji (NASA/JPL) najważniejszych przedstawicieli branży kosmicznej, zainteresowanych eksploracją i lotami załogowymi. Wydarzeniu towarzyszy 15 Międzynarodowa Konwencja Mars Society. Uczestniczą w niej także przedstawiciele Mars Society Polska, ABM Space Education i EPAR Space. Promują polskie technologie i projekty kosmiczne, w szczególności sukcesy polskich łazików marsjańskich z konkursu URC (z tegorocznym łazikiem Scorpio2, którego udział w konkursie wspierało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), uczestnictwo łazika Magma White w testach georadaru Wisdom dla misji Exomars i zaplanowanych testach Maroko 2013. Ponadto pokazywane są rozwiązania rodzimej firmy EPAR Space dla sektora kosmicznego: systemy amortyzacji lądowników i układów dokowania orbitalnego oraz tłumienia drgań członów rakiet. Prezentacje i rozmowy z Robertem Zubrinem, prezesem Mars Society,  Georgem Whitesides’em, Prezesem Virgin Galactic oraz Peterem Diamandisem, założycielem X Prize Foundation i Planetary Resources zaowocowały życzliwym przyjęciem polskich innowacji w środowisku kosmicznych pionierów. Ponadto na konwencji obecni byli Elon Musk, założyciel SpaceX, wicedyrektor NASA – Lori B. Graver, oraz Simon P. Worden, szef NASA AMES Research Center, który przy okazji wizyty w Polsce w 2011 roku zapoznał się już z projektami ABM SE i naszego oddziału Mars Society. W kolejnych dniach delegacja polska uda się do Doliny Krzemowej, gdzie przewidziane są kolejne spotkania.