Ósmego października na terenie czerwonej niczym Mars toruńskiej kopalni Wienerberger odbędzie się wyjątkowa symulacja marsjańska z łazikiem Magma White. Trzy szkoły, w tym z Polski i z Indii, a następnie uczestnicy IV Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej zdalnie połączą się przez Internet z łazikiem ABM SE i wykonają kilka zadań według starannie opracowanego, prostego ale wymagającego scenariusza. Misja przewiduje trzy zdania terenowe oraz procedurę diagnostyczno-ratunkową na wypadek awarii robota. Wydarzenie odbywa się w ramach World Space Week, we współpracy z Austriackim Forum Kosmicznym OEWF. Misja dla szkół to ćwiczenie przed przyszłą europejską edycją konkursu łazików marsjańskich oraz test dla ogólnopolskiego, permanentnego programu edukacji kosmicznej dla gimnazjów i liceów, dla którego ABM SE i MSP poszukują obecnie strategicznego partnera. Symulacji towarzyszyć będzie konferencja prasowa realizowanego przez MSP i wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu rozwoju polskich studenckich łazików marsjańskich oraz pokaz laserowego detektora L.I.F.E., budowanego wspólnie przez MSP, ABM SE i Uniwersytet w Innsburcku, w ramach programu współpracy polsko-austriackiej. Pokazy w terenie są możliwe dzięki uprzejmości polskiego oddziału firmy Wienerberger. Prace nad robotem Magma White tradycyjnie wspierają też TME i Archimedes.