To był pracowity i obfitujący w wydarzenia rok. Rok, w którym zapadła decyzja o organizacji w Polsce zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge. Rozpoczęte zostały również przygotowania tego ogromnego przedsięwzięcia.

Poniżej, jeszcze nie kompletna, lista wydarzeń w których braliśmy udział lub byliśmy ich organizatorami.

21.04.2013 ASTROBOT finał konkursu astronautycznego dla gimnazjalistów, zorganizowanego wspólnie przez MSP i Krajowy fundusz na rzecz dzieci. Nagrodą dla zwycięzców był wyjazd na Florydę do Centrum Kosmiczne im. J. F. Kennedy’ego

15.05.2013 Konferencja prasowa przed wyjazdem polskich zespołów na zawody URC 2013. Centrum Nauki Kopernik, Warszawa. MSP przybliżyło historię udziału polskich zespołów w zawodach URC. Zespoły z Politechniki Rzeszowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej omówiły swoje konstrukcje i zaprezentowały je w terenie. http://www.marssociety.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291:konferencja-prasowa-urc2013-relacja&catid=43:urc-2013&Itemid=89

24.05.2013 II Noc Robotów, Warszawa, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) godz. 17.00 – 24.00. Stanowisko wystawowe MSP, na którym prezentowano dotychczasowe osiągnięcia Polskich zespołów w zawodach URC i wkład naszego stowarzyszenia w ich sukcesy. Promowano udział 3 polskich zespołów w tegorocznej edycji zawodów. http://www.nocrobotow.pl/pl/

31.05-02.06 Zawody University Rover Challenge 2013, z udziałem 3 zespołów z Polski, zakończone wielkim sukcesem.

  • Hyperion z Politechniki Białostockiej, 1 miejsce
  • ScorpioIII z Politechniki Wrocławskiej, 2 Miejsce
  • SKNL Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej, 9 miejsce

Relacja na stronie Mars Society Polska http://www.marssociety.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=41

08.06.2013 Piknik Naukowy Dzień Odkrywców, Rzeszów. Stanowisko wystawowe MSP, na którym informowano o wielkim sukcesie polskich zespołów w tegorocznej edycji zawodów URC, czyli o podwójnym zwycięstwie. Prezentowano dotychczasowe osiągnięcia polskich zespołów w tych zawodach i wkład naszego stowarzyszenia w ich sukcesy oraz plany organizacji zawodów łazików marsjańskich w Polsce. http://www.dzienodkrywcow.pl/

Czerwiec 2013 Mars One, Nasz Kolega z Mars Society Polska - pan Kazimierz Błaszczak zgłosił swoją kandydaturę do programu Mars One, podróży na Marsa w jedną stronę. http://applicants.mars-one.com/profile/615a36b8-0fd8-4852-9bcf-c787cf6893b5

Lipiec, 2013 Udział w konsultacjach Ministerstwa Gospodarki w sprawie Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego. http://www.marssociety.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=305:stanowisko-msp-o-polskim-sektorze-kosmicznym&catid=14:pozostae&Itemid=49

 

Sierpień 2013 Magma-Laser. Rozpoczęcie projektu budowy manipulatora do obsługi detektora L.I.F.E., który zostanie zainstalowany na robocie Magma White. Projekt realizowany wspólnie przez MSP, ABM Space Education, Uniwersytet w Innsbrucku i Austriackie Forum Kosmicznego w ramach programu polsko-austriackiej współpracy naukowej. http://www.marssociety.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=306:azik-magma-white-z-przyrzdem-life&catid=14:pozostae&Itemid=49

08.10.2013 World Space Week. Toruń, Wienerberger. Mars Society Polska i ABM Space Education wzięły udział w międzynarodowym projekcie World Space Week. koordynowanym przez Austriackie Forum Kosmiczne OEWF z centrum kontroli w Innsbrucku. Dzieci ze szkół z polski i zagranicy brały udział w symulowanej misji marsjańskiej, sterując zdalnie łazikiem Magma White. http://www.marssociety.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=310:europejskie-zawody-azikow-w-polsce&catid=14:pozostae&Itemid=49

08.10.2013 Konferencja prasowa ERC. Toruń, Wienerberger. MSP oficjalnie ogłosiło plan organizacji europejskiej edycji zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge 2014. Program przygotowań do ERC jest wspierany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

08.-09.10.2013 IV Sieradzka Konferencja Kosmiczna Dziedzictwo Arego Szternfelda. Ziemia widziana z kosmosu”. Prezentacja łazika M4X przeznaczonego do celów edukacyjnych. http://muzeum-sieradz.com.pl/?p=1183

08.10.2014 Walne Zebranie Mars Society Polska, Toruń.

17.10.2013 udział w konferencji Communicating Astronomy with the Public, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik. Wystąpienie pt. „ReMY: An Internet Analog Mars Rover Mission by ABM SE” dotyczące projektu edukacyjnego ReMY realizowanego wspólnie przez firmę ABM Space Education i MSP. http://www.communicatingastronomy.org/cap2013/

25-27.10.2013 13th European Mars Society Conference EMC13, Paryż. Wystąpienie MSP poświęcone udziałowi polskich zespołów w zawodach URC oraz misjach łazika Magma White w austriackim Dachstein i na pustyni w Maroko. Aktywna promocja zawodów ERC 2014. http://www.planete-mars.com/information-emc13/?doing_wp_cron

05 -06.12.2013 Konferencja Meet The Space Kraków, Przedstawiciel MSP Pan Kazimierz Błaszczak omówił projekt Mars One, lotu na Marsa w jedna stronę, którego jest uczestnikiem. http://www.meetthespace.org/

Grudzień. 2013. Ogłoszono drugą edycję konkursu dla gimnazjalistów ASTROBOT. http://astrobot.pl/

22.11.20013 Konferencja naukowa "Polska w Kosmosie wczoraj, dziś, jutro" Warszawa Muzeum Techniki. Wystąpienie MSP pt. "Miejsce NGO w polskim sektorze kosmicznym, na podstawie działalności Mars Society Polska”. http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,397819,o-polskiej-astronautyce-na-spotkaniu-w-warszawie.html

30.11.2013 Walne Zebranie Mars Society, drugi termin. Wrocław

Cykl spotkań promujących zawody ERC 2014 na polskich uczelniach

 

28.11.2013 Politechnika Lubelska

30.11.2013 Politechnika Wrocławska

06.12.2013 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

10.01.2014 Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie,

16.01.2014 Politechnika Poznańska

23.01.2014 Politechnika Częstochowska

03.02 2014 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

03.02.2014 Konferencja prasowa ERC. Ogłoszono na niej organizację imprezy European Rover Challenge na terenie RCNT w Podzamczu koło Chęcin, w dniach 5-7 września 2014 r. Konferencja była połączona z podpisaniem dokumentu potwierdzającego organizację European Rover Challenge w Świętokrzyskiem przez, Marszałków województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa i Jana Maćkowiaka oraz prezesa Mars Society Polska Mateusza Józefowicza. http://www.marssociety.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=315:european-rover-challenge-2014&catid=14:pozostae&Itemid=49

Konferencja prasowa odbyła się już w 2014 r. ale jest wydarzeniem, które w symboliczny sposób podsumowuje nasze starania na rzecz organizacji zawodów ERC w Polsce.