Aktualności

Image

Po koniec tygodnia odbędzie się pierwsza edycja Uniwersyteckiego Turnieju Łazików (University Rover Challenge).

Tłumaczenie materiałów ze strony głównej URC. Ciąg dalszy będzie się ukazywał w miarę publikacji nowych informacji na temat University Rover Challenge.

Tym razem to nie sygnał z przestrzeni ale krzyk rozpaczy NASA. Cały program statków nowej generacji jest poważnie zagrożony.

Kwatera główna organizacji The Mars Society wydała krótki builetyn, podsumowujący działanie organizacji w roku 2006. Datowany jest na 29 listopada i zawiera kilka skrótowych informacji podzielonych na rozdziały:

  • raport z 9 Międzynarodowej Konwencji MS
  • polityka Marsa
  • wybór załogi FMARS
  • ogłoszenie o międzynarodowym konkursie Mars Rover Challange
  • nowy program Spaceward Bound

Telewizja TVN żywo reaguje na najnowsze odkrycia. Krótka rozmowa z przedstawicielami Mars Society Polska na temat wody na Marsie została wyemitowana w Faktach o 19, 7 grudnia 2006. Cieszymy się, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych zainteresowaniach. Media zdają sobie sprawę, że oto rozpoczyna się największa przygoda ludzkości.