Aktualności

Dzisiaj odbyła się konferencja, na której oficjalnie ogłoszono miejsce lądowania dla misji Mars Science Laboratory. Obecnie wiemy już, że w przyszłym roku łazik Curiosity (z ang. "ciekawość") wyląduje w kraterze Gale.

Oficjalna decyzja dotycząca miejsca lądowania łazika Curiosity została ogłoszona na specjalnie zorganizowanej konferencji w Smithsonian's National Air and Space Museum. Cały proces wyboru miejsca lądowania był długi. W ciągu pięciu lat rozważano kilkadziesiąt różnych miejsc na Marsie, które spełniały oczekiwania misji. Z czasem lista sukcesywnie ulegała skróceniu aż pozostało czterech finalistów: kratery Gale, Eberswalde i Holden oraz dolina Mawrth. W czerwcu informowaliśmy o rekomendowaniu przez zespół naukowy krateru Gale jako ostatecznego miejsca lądowania. Na tej nieoficjalnej liście krater Eberswalde znajdował się na drugim miejscu. Jednak ostateczna decyzja miała zostać podjęta przez NASA.

Wybór miejsca lądowania był bardzo trudny, gdyż wszystkie cztery propozycje spełniały oczekiwania naukowe i były w zasięgu możliwości technicznych misji. Eberswalde to interesująca pozostałość delty, przez którą kiedyś płynęła woda, w kraterze Gale w centralnej części znajduje się góra o wysokości około 5 km, na której znajdują się warstwy materiałów z różnych okresów geologicznych Marsa, Holden to pozostałość po dawnym jeziorze, natomiast dolina Mawrth posiada bardzo stare materiały, które oddziaływały z przeszłym środowiskiem wodnym. Gale posiada różnorodność elementów i warstw skalnych, które można badać. Dane naukowe pozwolą lepiej zrozumieć, jak na przestrzeni lat zmieniały się warunki panujące na Marsie, a być może także środowisko, które sprzyjało powstaniu życia.

Źródło: kosmonauta.net

 Jeśli tylko pogoda dopisze będziemy mogli dziś (15 czerwca 2011) obserwować całkowite zaćmienie Księżyca, niestety nisko nad horyzontem.

Srebrny Glob przejdzie prawie dokładnie przez środek cienia Ziemi. Czeka nas więc bardzo długie i ciemne zaćmienie.

Faza całkowita potrwa aż 100 minut, będzie to najdłuższe zaćmienie od lipca 2000 r. Wysokości nad horyzontem wyliczone dla Krakowa (czas zjawiska niezależny od miejsca obserwacji):

Pierwszy kontakt z półcieniem    19:24:37    
Początek zaćmienia częściowego   20:22:57    
Początek zaćmienia całkowitego    21:22:29    
Faza maksymalna                     22:13:43    
Koniec zaćmienia całkowitego    23:02:42    
Koniec zaćmienia częściowego    0:02:14    
Czwarty kontakt z półcieniem    1:00:41

Źródło: astronomia.pl

Niedawno pojawił się raport z audytu oceniającego zarządzanie projektem MSL. Dokument przedstawia postęp prac oraz wyszczególnia pewne wciąż nierozwiązane problemy techniczne.

Mars Science Laboratory (MSL) znajduje się obecnie w laboratoriach JPL, gdzie przechodzi ostatnie testy i przygotowania przed zaplanowanym na czerwiec transportem do KSC. Oprócz łazika Curiosity do KSC dotrze również descent stage za pomocą którego Curiosity ma łagodnie wylądować na powierzchni Marsa. W tej chwili na Florydzie znajdują się elementy osłony termicznej, które trafiły tam w połowie maja tego roku.

Pan Marcin Perkowski ze Studenckiego Koła Astronautycznego zaprasza na wykład pod tytułem: 
"Astrium - tajniki największego europejskiego koncernu kosmicznego"

Wykład wygłosi dr Marie-Catherine Palau, wieloletni pracownik i były manager R&T (Research & Technology) w Astrium Space Transportation (oddział odpowiedzialny za wykonanie głównej części modułu Columbus dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i bezzałogowego pojazdu ATV zaopatrującego Stację).

Wykład odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia o godz. 18:15, w sali T5 Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejskiej 21/25.
Wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych i będzie prowadzony w języku angielskim.
Przedstawiamy podsumowanie działalności dziewięciu krajowych organizacji działających na rzecz rozwoju astronautyki w Polsce w roku 2010. "Podsumowanie działalności organizacji pozarządowych sektora kosmicznego w roku 2010" powstało, aby w postaci wspólnego opracowania zaprezentować dokonania organizacji, projekty realizowane i zrealizowane w 2010 roku. Dwudziestostronicowy dokument zawiera krótkie opisy organizacji, bogato ilustrowane opisy inicjatyw podejmowanych przez nie, wskazuje możliwości współpracy i sposoby nawiązania kontaktu. Zachęcamy do zapoznania się z Podsumowaniem, które w zwięzły sposób pokazuje, że w Polsce funkcjonuje środowisko działające na rzecz rozwoju astronautyki.

Pobierz "Podsumowanie..." (pdf, 4,2 MB)

Dziewięć organizacji, które nadesłało materiały do podsumowania to:
    * Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
    * Copernicus Project
    * Kosmonauta.net
    * Mars Society Polska
    * Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne
    * Polskie Towarzystwo Rakietowe
    * Polskie Towarzystwo Astronautyczne
    * Space Generation Advisory Council
    * Studenckie Koło Astronautyczne

"Podsumowanie..." powstało w ramach przygotowań do konsultacji społecznych Planu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przygotowaniu podsumowania w przyszłym roku.

Pan Artur Łukasik ze Studenckiego Koła Astronautycznego zaprasza na obchody 50-lecia Załogowych Lotów Kosmicznych. Oto pełna treść zaproszenia: