Miliardy lat temu, w odległej przeszłości , Mars był bardziej przyjaznym miejscem niż obecnie. Teren marsjański został wyrzeźbiony z kanałów, które przypominają suche koryta rzek. Sondy  wysłane na Marsa  zidentyfikowały fragmenty minerałów, które mogą powstać tylko w obecności wody. Wydaje się, że w zamierzchłej przeszłości, Mars był miejscem, na którym mogło powstać życie z gęstą atmosferą wystarczającą do zaistnienia tam jeziora a nawet morza.

NASA zaplanowała dwie nowe misje: MSL i MAVEN , z których pierwsza będzie poruszać się po powierzchni planety i analizować próbki skał, a druga badać górne warstwy atmosfery. „Zasadniczym zadaniem tych misji jest odpowiedź na pytanie, czy na Marsie było kiedykolwiek życie.” – mówi Paul Mahaffy z Goddard Space Flight Center w Greenbelt.  – „Czy życie mikrobiologiczne mogło zaistnieć na Marsie i co z nim się stało podczas zmian zachodzących na planecie? Czy życie to wymarło, czy też zeszło pod powierzchnię, gdzie byłoby chronione przed promieniowaniem kosmicznym?”

MSL (Mars Science Laboratory) – oficjalna nazwa Curiosity – jest największym i najbardziej zaawansowanym pojazdem, który zostanie wysłany na Czerwoną Planetę. Pojazd Curiosity wyposażono między innymi w spektrometr do badania składu chemicznego skał i gruntu (APXS), detektor szerokiego zakresu radiacji dla ustalenia zagrożeń przyszłej wyprawy załogowej (RAD), stację meteorologiczną (REMS) oraz zintegrowany zestaw trzech przyrządów zawierających chromatograf gazowy (GC) umożliwiający rozdzielenie gazu odparowanego z próbek stałych na poszczególne składniki, spektrometr masowy (QMS) do identyfikacji związków chemicznych i pierwiastków w gazie rozdzielonym przez chromatograf oraz spektrometr laserowy, który pozwala na jednoznaczne określenie gazów takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu, metan, para wodna i nadtlenek wodoru. Te trzy komponenty umieszczone w głównej strukturze łazika nazwano SAM (Sample Analysis at Mars).

SAM poprzez  badanie oznak istnienia  wody, węgla i innych niezbędnych elementów życia w glebie marsjańskiej i atmosferze pomoże ustalić, czy Mars miał kiedykolwiek korzystne warunki do rozwoju życia.

Planowana na 26 listopada 2011 roku misja ma dotrzeć na planetę we wrześniu 2012 roku .  Na miejsce lądowania wybrano krater Gale, którego szerokość wynosi 154 km, a w samym jego środku znajduje się góra wysokości 5 kilometrów. Krater Gale zawiera zapis zmian środowiskowych w skałach osadowych. Widoczne są również liczne sole siarczanu oraz znaki wskazujące, iż dawno temu płynęła tamtędy woda.

Jako miejsce lądowania brane były pod uwagę również: Eberswalde – pozostałość delty, przez którą płynęła woda, Holden – pozostałość po dawnym jeziorze oraz dolina Mawrth z minerałami, które oddziaływały z dawnym środowiskiem wodnym.

Druga z misji MAVEN (The Mars Atmosphere and Volatile Evolution) planowana jest na koniec roku 2013. Jej głównym celem będzie badanie górnych warstw atmosfery Marsa, które  pozwoli lepiej poznać ewolucję klimatu. Ma także ustalić, co spowodowało utratę przez Marsa jego atmosfery, w tym także wody, czyniąc klimat coraz bardziej nieprzyjaznym dla życia.

Zespół MAVEN zmierzy też ilość deuteru (jednego z izotopów wodoru) w stosunku do ilości wodoru w górnych warstwach atmosfery  Marsa ,ze względu na to, że  planeta staje się coraz bogatsza w ten pierwiastek chemiczny. Porównanie  stosunku deuteru do wodoru pozwoli zespołowi na obliczenie jak dużo wodoru, a także i wody zostało utracone w przeciągu życia planety. MAVEN ma skupić się także na tym, w jaki sposób aktywność słoneczna powoduje erozję atmosfery Marsa. Z otrzymanych danych naukowcy zbudują symulacje komputerowe lub modele, by oszacować stan klimatu sprzed miliardów lat.

MAVEN to pierwsza misja w całości poświęcona badaniom atmosfery Marsa. Będzie  doskonałym uzupełnieniem dotychczasowych a także planowanych misji marsjańskich.

 

Źródło: mars.jpl nasa.gov