Na tropie trzęsień Marsa (Marsquakes)

Sejsmiczność na innych ciałach Układu Słonecznego niż nasza Ziemia od dawna frapuje i ciekawi naukowców, stanowiąc temat zażartych dyskusji i debat naukowych. Wyniki badań misji InSight z poprzedniego roku zaprezentowane w serii artykułów w najnowszym numerze Nature Geoscience wskazują na umiarkowaną aktywność sejsmiczną Marsa. 

26 listopada 2018 roku lądownik misji InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) wylądował na równinie Elysium Planitia na Marsie, by siedemdziesiąt dni później (koniec lutego 2019 roku) za pomocą sejsmometru SEIS, rozpocząć rejestrowanie wibracji powierzchni planety, które mogłyby wskazywać na wstrząsy sejsmiczne. Celem tej misji było i jest detekcja, charakterystyka i lokalizacja aktywności sejsmicznej Marsa w celu określenia jej źrodła, a także wewnętrznej budowy Marsa, jej składu i dynamiki. W ciagu pierwszego, relatywnie krótkiego okresu czasu od końca lutego do 30 września 2019 roku, zarejestrowano 174 wstrząsy sejsmiczne (zaś do końca lutego 2020 już prawie 500), które można podzielić na 2 podstawowe grupy: 24 trzęsienia o niskiej częstotliwości i sile 3-4 magnitudo, w których fale przechodziły przez płaszcz planety oraz 150 bardzo słabych i płytkich wstrząsów o wysokiej częstotliwości. Szczególnie obiecujące wydają się być te pierwsze, o paramaterach zbliżonych do wstrząsów obserwowanych na Ziemi czy na Księżycu, których szczegółowa analiza powinna dostarczych istotnych infromacji na temat wnętrza planety. W przypadku dwóch najsliniejszych wstrząsów udało się ustalić, iż ich ogniska znajdowały się w rejonie systemu spękań Cerberus Fossae. Dalsze szczegółowe analizy uzyskanych danych oraz kontynuacja badań pozwoli na uzyskanie znacznie pełniejszego obrazu, zarówno sejsmiczności na Marsie, jak i wnętrza planety.

Dodatkowa literatura:

Banerdt, W.B., Smrekar, S.E., Banfield, D. et al. 2020. Initial results from the InSight mission on Mars. Nat. Geosci. https://doi.org/10.1038/s41561-020-0544-y

Clinton, J., Giardini, D., Böse, M., Ceylan, S., Van Driel, M., Euchner, F., ... & Banerdt, B., 2018. The Marsquake service: Securing daily analysis of SEIS data and building the Martian seismicity catalogue for InSight. Space Science Reviews, 214(8), 133.

Giardini, D., Lognonné, P., Banerdt, W.B. et al. 2020. The seismicity of Mars. Nat. Geosci. https://doi.org/10.1038/s41561-020-0539-8

Grindrod, P. M., Hollingsworth, J., Ayoub, F., Hunt, S. A., 2018. The search for active marsquakes using subpixel coregistration and correlation: Best practice and first results. Journal of Geophysical Research: Planets, 123(7), 1881-1900.

https://mars.nasa.gov/insight/

https://www.youtube.com/watch?v=HUu9BAZoTqI&feature=youtu.be

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80893%2Cna-marsie-tez-sa-trzesienia-ziemi.html