Łazik Scorpio2 z Politechniki Wrocławskiej zajął na zawodach URC 2012 5-te miejsce, na 10 drużyn zgłoszonych do konkursu. Zespół z Polski był ponownie jedynym reprezentantem Europy, obok zespołów z uczelni amerykańskich i kanadyjskich. Zawody URC polegają na budowie analogu łazika marsjańskiego i wykonaniu czterech punktowanych zadań na terenie poligonu marsjańskiego MDRS w Utah, USA. Mars Society Polska od 2009 roku regularnie wysyła na konkurs URC polskie zespoły studenckie, które notują spore sukcesy w konkurencji z ekipami wspieranymi miedzy innymi przez NASA. Wyjazdy te są możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz merytorycznej współpracy z PIAP – Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów.

Łazik Magma2 Laureatem konkursu Podlaska Marka Roku 2011 

W sobotę 28 kwietnia br. w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Podlaska Marka Roku 2011, organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego. 

Do udziału w edycji 2011 konkursu zakwalifikowane zostały 64 produkty, spośród których Grupa Ekspercka, stanowiąca trzon Kapituły Konkursu, wyłoniła 23 zgłoszenia nominowane do nagród głównych. To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 15000 złotych oraz szklaną statuetkę wykonaną według projektu Profesora Leona Tarasewicza. Swojego faworyta wskazali również Internauci w Plebiscycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów, w którym oddano łącznie 3785 głosów. 

 


Laureaci konkursu Podlaska Marka Roku 2011 
  • Łazik marsjański Magma 2 - Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny 
  • Ogród Branickich w Białymstoku - Urząd Miejski w Białymstoku 
  • Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej - Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" 
  • Przewodniki: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy - Fundacja Sąsiedzi 
  • Agroturystyka Tatarska Jurta - Dżenneta Bogdanowicz 

Laureat Plebiscytu o Nagrodę Podlaskich Konsumentów 
  • Łazik marsjański Magma 2 - Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny 

Informacja pochodzi z serwisu Kosmiczna Polska i strony Plebiscytu Podlaska Marka Roku 

Przedstawiamy (całkowicie nieoficjalne) tłumaczenie na polski dokumentu „Background document to the public consultation concerning a possible EU Space Programme”.

Ukazał się artykuł o historii polskich łazików, ich twórcach, oraz co z tego wynika...
 

Obserwacje dokonane przez sondę NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) wskazują na to, że między atmosferą a powierzchnią Marsa zachodzą niespodziewane interakcje. Wydmy, uważane za obiekty statyczne, przemieszczają się.

Jeszcze w lipcu 2009 roku naukowcy z dziedziny badań planetarnych na łamach "Geomorphology" podkreślali nieruchliwość większości marsjańskich wydm. Hipoteza ta opierała się na obserwacjach pól wydmowych na Antarktydzie – ze względu na zawarte w piasku lód i śnieg przesuwały się one o 1,5 metra na rok (dla porównania – wydmy na cieplejszych pustyniach pokonują dystans ok. 70 metrów rocznie). Przy założeniu, że podobne pokłady wodnego lub suchego lodu (powstałego z dwutlenku węgla) cementują cząstki piasku w wydmach Marsa, i dodatkowym uwzględnieniu rozrzedzonej atmosfery tej planety, wysnuto wniosek, że wydmy znajdujące się w tamtejszych regionach polarnych przez 70% roku pozostają nieruchome.