W dniu 4 listopada 2011 roku o godzinie 11:00 CET zakończył się eksperyment Mars 500, czyli symulacja wyprawy na Marsa.  Sześciu uczestników tego eksperymentu po raz pierwszy od 17 miesięcy wyszło z habitatu.

Mars 500 to długoterminowy eksperyment, symulujący (na Ziemi) wyprawę marsjańską. Sześciu uczestników tej wyprawy zostało zamkniętych wewnątrz habitatu w dniu 3 czerwca 2010 roku.

Symulowana podróż na Marsa trwała 250 dni. Następnie odbył się trzydziestodniowy pobyt na powierzchni Czerwonej Planety, którą symulowano w specjalnym hangarze dołączonym do habitatu eksperymentu Mars 500. Po pobycie na symulowanym Marsie nastąpił powrót na Ziemię, który trwał do dziś, czyli 240 dni. Sześciu uczestników tego eksperymentu spędziło w zamknięciu łącznie 520 dni. Eksperyment odbywał się w specjalnie do tego celu przygotowanym symulatorze znajdującym się w Instytucie Problemów Biomedycznych w Moskwie.

11 Europejska Konwencja Mars Society odbyła się w dniach 30 września - 2 października 2011 roku w szwajcarskim mieście Neuchatel. Obecni byli reprezentanci oddziałów szwajcarskiego, francuskiego, austriackiego, polskiego, niemieckiego, holenderskiego, brytyjskiego i włoskiego, zaproszeni goście oraz pasjonaci badań Marsa. Polskę reprezentowali: Mateusz Józefowicz (prezes MSP) oraz Wojciech Głażewski i Bartosz Solnik, którzy zaprezentowali łazik Magma2 uczestnikom konwencji.

14 Międzynarodowa Konwencja Mars Society odbyła się  w dniach 4-7 sierpnia 2011 roku w Grapevine koło Dallas w Teksasie, USA. 

Pomimo niesprzyjających warunków ekonomicznych ostatnich dekad dla podboju kosmosu oraz pomimo nieprzychylnego nastawienia obecnej administracji rządowej do postępu w tej dziedzinie w konwencji wzięło udział około 300 uczestników z USA i z zagranicy. Pozdrowienia dla uczestników zjazdu przysłał gubernator stanu Teksas Rick Perry.

W trakcie konwencji odbywały się wykłady, które wygłaszali naukowcy, pracownicy uniwersytetów, pracownicy NASA, specjalni goście i członkowie Mars Society w liczbie około 50 osób, około 20 osób brało udział w panelach dyskusyjnych. Wykłady obejmowały bardzo szerokie spektrum zagadnień związanych z badaniami Marsa, z przyszłymi lotami załogowymi na Marsa, z przyszłą  kolonizacją Marsa i zagadnieniami z tym związanymi oraz zagadnienia astronomiczne.

Program konwencji, nazwiska wykładowców i tematów wykładów oraz krótkie streszczenia można znaleźć w programie konwencji oraz na stronie The Mars Society.

Wykłady te i panele dyskusyjne wywarły na mnie wielkie wrażenie, niektóre z nich postaram się tutaj pokrótce opisać.

Walne Zebranie Członków MSP odbyło się 24.09.2011 w Toruniu w siedzibie irmy ABM Space Education, założonej przez członków naszego stowarzyszenia, którzy chcą połączyć swoja pasję z pracą zawodową. Otwarcia biura firmy w połowie września dokonał Simon 'Pete' Worden NASA Ames Center Director, który do Polski zawitał przy okazji wspólnych warsztatów centrum badawczego NASA i Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Relacja ze spotkania z Simonem Wordenem dostępna na stronie Planet RP

Jeśli na Marsie kiedykolwiek istniały oceany, to musiały one być w znacznej części pokryte lodem. Do takich wniosków doszedł zespół naukowców z m.in. z SETI i NASA. Podstawą do tego wniosku jest brak detekcji pewnej grupy minerałów na północnych regionach Czerwonej Planety.

Czy na Marsie znajdowały się kiedyś oceany? Wygląd północnej półkuli Czerwonej Planety - położonej niżej od terenów z południa i charakteryzujący się inną rzeźbą terenu - zdaje się sugerować obecność dawnego dużego zbiornika wodnego. Ponadto, wiele marsjańskich tworów, wyglądających niczym wyschnięte koryta rzek prowadzi właśnie na północ - a miejsca, w których się kończą często przypominają brzeg. Wreszcie - obecność niektórych minerałów oraz różnych glin dodatkowo wspiera tę hipotezę. Wydaje się więc pewne, że miliardy lat temu na Marsie istniał prawdopodobnie słony ocean, nazywany przez naukowców Oceanus Borealis.