Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Mars Society Polska, zwołuje Walne Zebranie
członków na dzień 8 lipca 2017 r na godzinę 14:00 w Zespole Szkół nr 66 im. Stefana Batorego w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
2. Zarządzenie i podpisanie listy obecności
3. Stwierdzenie kworum i władności do podejmowania uchwał

4. Zmiana siedziby stowarzyszenia

5. Przyjęcie nowego Statutu MSP
6. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi, który ustąpił w grudniu 2016 roku
8. Omówienie planu działalności stowarzyszenia na następny rok.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Walnego Zebrania

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczony
tego samego dnia pół godziny po zakończeniu Walnego Zebrania z
analogicznym porządkiem obrad.

Wszystkich Członków MSP zapraszamy do licznego udziału w Walnym Zebraniu. Prosimy również o kontakt i potwierdzenie swojej obecności lub nieobecności. Do zmiany siedziby i przyjęcia nowego statutu wymagana jest obecność przynajmniej 50% członków stowarzyszenia. 

Przed zebraniem Zarząd podejmie uchwałę o skreśleniu z listy członków wszystkich osób, z którymi od długiego czasu nie udało się nawiązać żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które chcą w dalszym ciągu być członkami stowarzyszenia proszone są o kontakt z władzami MSP lub wypełnienie i odesłanie na adres e-mail wypełnionej ankiety członkowskiej.

Proszę zapoznać się z projektem Statutu i przesłać swoje opinie na jego temat. Jest jeszcze możliwość zmian w projekcie.

Ankieta i projekt statutu są dostepne na stronie MSP w zakładce pliki do pobrania/ Sprawozdania.

Z poważaniem

Robert Lubański
Prezes Zarządu MSP

 

W sobotę 3 grudnia 2016 odbyło się Walne Zebranie Członków MSP, zgodnie z zawiadomieniem, w pierwszym i drugim terminie. Mimo dużej wagi spotkania i wysyłanych przypomnień frekwencja była minimalna.

 


Walne Zebranie dokonało wyboru władz statutowych stowarzyszenia.

 


Prezes - Lubański Robert
Wiceprezes – Osipowicz Marek
Wiceprezes (skarbnik) – Józefowicz Mateusz
Komisja Rewizyjna – Mruk Konrad
Komisja Rewizyjna – Błaszczak Kazimierz

Walne Zebranie podjęło również 5 uchwał: o nieudzielaniu absolutorium ustępującemu zarządowi, o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o zmianie siedziby stowarzyszenia, o zmianie zapisu dotyczącego celu działalności stowarzyszenia i o wykreśleniu 9 osób z listy członków MSP.
Jeszcze w tym tygodniu komplet dokumentów zostanie złożony do KRS. Treść protokołu z WZ i uchwał udostępniony jest na stronie MSP w zakładce pliki do pobrania/Sprawozdania.

 

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Mars Society Polska, zwołuje Walne Zebranie
członków na dzień 3 grudnia  2016 r na godzinę 16:00 w Warszawie. Wybór
miejsca będzie zależał od liczby osób biorących udział w zebraniu. W
związku z tym prosimy członków MSP o możliwie szybkie potwierdzenie
swojej obecności. Na Walnym Zebraniu zostaną podjęte ważne decyzje
dotyczące dalszej formy funkcjonowania stowarzyszenia. Kończy kadencję
dotychczasowy zarząd i zostanie wybrany nowy. Każdy członek
stowarzyszenia może zgłosić swoją kandydaturę na Prezesa, członka
zarządu lub komisji rewizyjnej i mieć bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie i rozwój naszej organizacji.


Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
2. Zarządzenie i podpisanie listy obecności
3. Stwierdzenie kworum i władności do podejmowania uchwał
4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego i z działalności
zarządu MSP.
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa
8. Wybór Prezesa MSP
9. Zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Omówienie planu działalności stowarzyszenia na następny rok.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie Walnego Zebrania

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczony
tego samego dnia pół godziny po zakończeniu Walnego Zebrania z
analogicznym porządkiem obrad.

Wszystkich Członków MSP zapraszamy do licznego udziału w Walnym Zebraniu
i zachęcamy do zastanowienia się nad własną kandydatura do nowych władz
stowarzyszenia. Mile widziana jest pomoc w znalezieniu odpowiedniego
lokalu na Walne Zebranie w Warszawie.

Z poważaniem

Mateusz Józefowicz
Prezes Zarządu MSP

Zawody URC 2016 rozgrywane na amerykańskiej pustyni w stanie Utah składały się z dwóch etapów. Półfinałów, które zostały opisane w poprzednim artykule oraz finałów Ares i Phobos. W finale Ares wystartowało 14 najlepszych ekip z półfinałów, w tym 5 polskich, w finale Phobos 14 z dolnej połowy tabeli, 2 z polski.

 

Tabela wyników półfinałów z przydziałem do poszczególnych finałów

Finał Ares

A1: Legendary Rover Team, Polska (84)

A2: WSU Everett Engineering Club, USA (76)

A3: Michigan Mars Rover Team, USA (76)

A4: #next team, Polska (73)

A5: Continuum, Polska (72)

A6: Cornell Mars Rover, USA (67)

A7: Pharaohs, Egipt (63)

A8: Project Pioneer, USA (63)

A9: Queen’s Space Engineering Team, Kanada (49)

A10: Raptors, Polska (49)

A11: Robotics for Space Exploration, Kanada (48)

A12: RUDRA, Indie (48)

A13: Mars Rover Manipal, Indie (48)

A14: PCz Rover Team, Polska (48)

 

Finał Phobos

P1: Interplanetar, Bangladesz (43)

P2: Yale Undergraduate Rover Association, USA (43)

P3: Husky Robotics Team, USA (43)

P4: Mars Rover Design Team, USA (38)

P5: McGill Robotics, Kanada (34)

P6: Project Scorpio, Polska (29)

P7: AIUB Robotic Crew, Bangladesz (28)

P8: MAVRIC, USA (23)

P9: SJSU Robotics, USA (23)

P10: ROVATA, Korea Południowa (22)

P11: Titan Rover, USA (18)

P12: SKA Robotics, Polska (4)

P13: Wisconsin Robotics, USA (2)

P14: University of Saskatchewan Space Design Team, Kanada (0)

 

W finale Ares zespoły startowały w 4 konkurencjach terenowych; pobór próbki, przejazd terenowy, pomoc astronaucie i zadaniu serwisowym oraz badanie próbki, analiza i prezentacja otrzymanych wyników. Zespoły startowały jednego dnia w dwóch konkurencjach, w przynajmniej 2 godzinnych odstępach czasowych. Rywalizacja odbywała się w trzech oddalonych nieco od siebie lokalizacjach, tak aby dobrze wykorzystać walory urozmaiconego terenu i ograniczyć zakłócenia w łączności. Do każdej konkurencji łazik mógł być odpowiednio modyfikowany i w razie potrzeby serwisowany i naprawiany. Drużyny zakwalifikowane do finału Phobos startowały w 2 konkurencjach, po jednej dziennie. Pierwszego dnia zadanie naukowe, drugiego tor przeszkód.

 

Foto1 Harmonogram pierwszego dnia zawodów.

 

Cztery konkurencje w finale Ares były bardzo zbliżone do zeszłorocznych. Największych zmian dokonano w zadaniu serwisowym.

 

Sample Ciche Task – Pobór próbki

Na wyznaczonym terenie należało wybrać miejsce interesujące pod względem geologicznym (np. skały nie pasujące do otoczenia), świadczące o obecności lub działalności wody, w którym można spodziewać się śladów życia. Sporządzić dokumentację fotograficzną, wyznaczyć współrzędne GPS, zbadać wilgotność i temperaturę gruntu (plus inne dowolne parametry), pobrać próbkę z głębokości co najmniej 5 cm i przebadać ją na pokładzie łazika. Badania i pobór próbki można było wykonać wielokrotnie w wyznaczonym limicie czasu 30min. Jedną próbkę należało zabezpieczyć w pojemniku i dostarczyć do bazy. Na specjalnej sesji dostarczoną próbkę należało przebadać i całość wyników przedstawić sędziom.

 

Foto2 Łazik Raptor z Politechniki Łódzkiej odnalazł skałę wyróżniającą się z otoczenia.  Przodu łazika widoczna jest prowadnica ze świdrem służącym do pobrania próbki z podpowierzchniowych warstw gruntu.

 

Terrain Traversing Task – Przejazd terenowy

Do pokonania w czasie 45 min były przeszkody terenowe znajdujące się na trasie wyznaczonej przez 6 bramek i oznaczenia umieszczone na powierzchni gruntu. Łaziki musiały przejechać po ścieżce z dużymi kamieniami, podjechać na stoki o dużym nachyleniu czołowym lub bocznym, pokonać skarpę, wjechać na dużą górkę i zaliczyć bramkę umieszczona za wzniesieniem. Przeszkody terenowe można było pokonywać w dowolnej kolejności. Za każda z nich były przyznawane punkty.

 

Foto3 Jeden z łazików pokonuje fragment trasy usłany sporej wielkości kamieniami. Przebieg trasy, w tym miejscu, wyznaczają ułożone na ziemi znaczniki, których nie można przekroczyć w trakcie pokonywania przeszkody terenowej.

 

Adtronaut Asistance Task – Pomoc astronaucie

Z miejsca o podanych współrzędnych GPS należało pobrać narzędzia i zbiorniki do 5 kg i rozwieźć je do rozmieszczonych w rozległym terenie astronautów, których znane są przybliżone współrzędne GPS. Odpowiednie narzędzia należało pozostawić w odległości maksymalnie 1 metra od przypisanego im astronauty. Na pokład łazika można było zabrać dowolną liczbę narzędzi.

 

Foto4 Jednym z przedmiotów jakie należało podjąc z wyznaczonego miejsca i dostarczyć przypisanym astronautom był niewielki zbiornik na paliwo o wadze do 2,5 kg.

 

Equipment servicing Task  - Zadanie serwisowe

Za pomocą łazika należało przeciągnąć wózek z pojemnikiem na paliwo w pobliże panelu. Otworzyć wlew, przelać paliwo, zamknąć wlew. Następne odkręcić regulator z jednego symulowanego zbiornika O2 i nakręcić na drugi zbiornik, uruchomić generator przełącznikiem i odczytać komunikat na wyświetlaczu. Punkty były przyznawane za każdą pomyślnie wykonaną czynność. Kary punktowe były przyznawane jeśli czynność była wykonana poza ustaloną kolejnością.

 

Foto5 To była trudna konkurencja. Wlanie paliwa do odpływu oraz wykręcenie i wkręcenie regulatora wymagało od operatora i łazika dużej precyzji i sprawności.W akcji łazik zespołu #next z Politechniki Białostockiej.

Foto6 Harmonogram drugiego dnia zawodów.

 

Po zakończeniu rywalizacji, wieczorem 4 czerwca wszystkie zespoły z łazikami zjechały się na Barbeque połączone z ceremonią ogłoszenia wyników konkursu. Zespoły z polskich uczelni nie zawiodły. Zajęły wysokie lokaty i po raz kolejny udowodniły że są w stanie rywalizować z najlepszymi zespołami z całego świata.

Foto7 Zwycięzcy zawodów URC 2016 zespół Legendarny z Politechniki Rzeszowskiej.

 

Zwyciężył faworyt i zwycięzca z ubiegłego roku, zespół Legendarny z Politechniki Rzeszowskiej. Drugie miejsce zajął WSU Everett Engineering Club, Washington State University, USA. Na trzecim miejscu znalazł się drugi zespół z Polski, debuutujacy w tej imprezie, Continuum z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobre miejsca zajęły pozostałe polskie zespoły startujące w finale Ares. 5 miejsce Raptors z Politechniki Łódzkiej, 7 #next z Politechniki Białostockiej, 10 PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej. 

W finale Phobos dobre 3 miejsce zajął zespół Scorpio z Politechniki Wrocławskiej. Niestety na ostatnim miejscu znalazł się SKA Robotics z Politechniki Warszawskiej.

 

Foto 8 Tabela wyników finału Ares

 

 

 

Foto 9 Tabela wyników finału Phobos.

 

Foto 10 Uczestnicy zawodów URC 2016 wraz ze swymi konstrukcjami na wspólnym zdjęciu po zakończeniu zawodów.

 

Dobry występ polskich zespołów przyjdzie jeszcze potwierdzić w trakcie wrześniowych zawodów European Rover Challenge 2016. Finały odbęda się w dniach 10-13 września 2016 r. pod dachem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Jasionce pod Rzeszowem . Zawody są dostępne dla publiczności. Od tego roku została powołana Rover Challenge Series – liga najbardziej prestiżowych zawodów robotycznych na świecie. W skład ligi wchodzą URC, ERC oraz powstające mniejsze narodowe zawody łazików np. United Kingdom University Rover Challenge. Zebrane w zawodach punkty wyłonią najlepszy zespół na świecie.