pojazd MPV
MPV (Mars Pressurized Vehicle) jest hermetycznym pojazdem wyprawowym, przeznaczonym dla trzech (lub czterech w sytuacji awaryjnej) członków załogi misji Mars Direct. Jego przeznaczeniem jest zapewnienie astronautom bezpieczeństwa osobistego oraz warunków pracy na Marsie, w zasięgu min. 400 km od bazy, przez okres minimum 45 dni.

27 marca 2000 roku centrala The Mars Society ogłosiła konkurs na opracowanie konstrukcji Analogowego hermetycznego pojazdu załogowego dla misji Mars Direct. Pojazd ten byłby testowany na wyspie Devon w północnej Kanadzie w ramach programu badawczego Flashline Mars Artic Research Station wraz z już istniejącym symulatorem modułu mieszkalnego, habitatu.

31 marca 2000 roku, przy okazji rozprawy rejestracyjnej Mars Society Polska w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestracyjny, omówiliśmy sprawę włączenia się naszego oddziału The Mars Society do konkursu.

mgr inż. Krzysztof Lewandowski
kierownik projektu


mgr inż. Krzysztof Biernacki
mgr Grzegorz Borowiak,
dr inż. arch. Marcin Brzezicki
mgr inż. Borys Dąbrowski
mgr inż. Agnieszka Isańska
mgr inż. Leszek Jędrzejewski
Władysław Kopczyński
mgr inż. Radek Kornicki
mgr Andrzej Kotarski
mgr inż. Piotr Kowalewski
mgr inż. Piotr Krosnowski
mgr inz. Arkadiusz Krysiak
mgr inż. Daniel Kubiak
mgr inż. Michał Młotek
mgr Piotr Moskal
Bartosz Nowicki
dr hab. Franciszek Przystupa
mgr inż. Andrzej Rewiński
mgr inż. arch Edward Slaski
mgr inż. Marek Strąpoć
mgr inż. Michal Szelągowski
mgr inz. Jaroslaw Wojcik


Przy projekcie współpracowały następujące osoby:
Piotr Beliczyński, mgr inż. Grzegorz Borowiak, mgr inż. Zbigniew Chabraś, dr hab inż. Piotr Dudziński, dr hab inż Jacek Grajnert, inż. Robert Kamiński, Tomasz Krosnowski, mgr inż. Arkadiusz Krysiak, dr Zenon Kulpa, dr inż. Stanisław Kwaśniowski, prof dr hab inż. Mieczysław Lech, mgr inż. Piotr Leń, doc. dr inż. Jerzy Marcinkowski, mgr inż. Piotr Podkowicz, dr hab. Franciszek Przystupa, dr inż. Leszek Stricker, mgr inż. arch. Edward Śląski, Bogusław Turko, mgr inż. Piotr Wolko, Marek Zawisza.

Podstawą do opracowania koncepcji hermetycznego pojazdu wyprawowego dla misji Mars Direct były wytyczne przedstawione przez zarząd The Mars Society w dokumencie z 27 marca 2000 roku.

Założenia w nim przestawione były zbliżone do wytycznych dla hermetycznego pojazdu wyprawowego dla misji Apollo. Pojazd MOLAB - MObile Lunar LABoratory był planowany na dwu tygodniową działalność dwóch członków załogi lądownika księżycowego. Pojazd ten miał działać maksymalnie w odległości 200 km od lądownika i miał umożliwiać przejechanie około 400 km.

Po przeanalizowaniu głównych założeń misji Mars Direct oraz dokumentu TMS, okazało się, że nie wszystkie wymogi są w pełni możliwe do zrealizowania (np. masa do 1500 kg), zaś niektóre ustalenia (np. brak śluzy powietrznej) nie do końca przemyślane.

Podstawowe kryteria, które obowiązywały podczas opracowywania polskiej koncepcji hermetycznego pojazdu wyprawowego to:

1 - pojazd analogowy musi być maksymalnie zbliżony konstrukcyjnie do rzeczywistego pojazdu użytkowanego w misji Mars Direct;

2 - pojazd będzie projektowany dla lokalnych warunków terenowych w rejonie lądowania misji Mars Direct;

3 - pojazd będzie zoptymalizowany pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla załogi:

a) mikrobiologicznego: w świetle ostatnich doniesień o możliwości występowania wody na Marsie, nie można wykluczyć możliwości występowania pewnych prymitywnych form życia - ekstremofili, w rejonach, w których może być przekroczony punkt potrójny wody, Vallis Marineris, kompleksu Noctis Labiryntus, Chryse Planitia (gdzie jest planowane pierwsze lądowanie załogowe na Marsie) i kratery uderzeniowe Argyre Planitia i Hellas Planitia - nie znamy ich potencjalnego wpływu na fizjologię człowieka;

b) radiologicznego: cienka atmosfera i słabe pole magnetyczne Marsa nie chroni dostatecznie powierzchni przed oddziaływaniem promieniowania kosmicznego i wiatru słonecznego;

c) mikologicznego: brak dostatecznie dobrych warunków sanitarnych może doprowadzić do rozwoju grzybów i pleśni, które mogą łatwo zmutować i szkodzić zdrowiu, a nawet zagrażać życiu astronautom;

d) zawiesin i zapylenia wnętrza pojazdu: pył na Marsie ma bardzo małą średnicę ok. 2ľm, poza tym, jego skład sugeruje, że ma dobre właściwości przewodzące prąd (duża zawartość związków żelaza), co może powodować pylice płuc astronautów i zwarcia obwodów elektronicznych;

4 - dwumiesięczna działalność autonomiczna co najmniej trzech członków załogi, w sytuacji awaryjnej, zapewnienie transportu czterech (wszystkich członków misji Mars Direct).

5 - pojazd został wyposażony w integralną śluzę powietrzną. Przyjęto, że pojazd nie będzie posiadał, sugerowanej przez autorów wytycznych, śluzy dla próbek gruntu.

1. Bazą konstrukcji polskiego analogu pojazdu MPV jest podwozie samochodu ciężarowego Star266, przystosowanego do roli nosiciela nadwozia zgodnego wymiarowo z nadwoziem pojazdu MPV

2. Podstawowe zagadnienia związane z budową analogu pojazdu MPV:

  • wybór optymalnego podwozia istniejącego pojazdu w celu minimalizacji kosztów jego adaptacji do wersji docelowej:
  • wybór optymalnego zakresu zgodności konstrukcji analogowej z wersja lotną pojazdu MPV;
  • wybór dostawców dostępnych technologii

  • wybór optymalnego podwozia istniejącego pojazdu w celu minimalizacji kosztów jego adaptacji do wersji docelowej:
  • wybór optymalnego zakresu zgodności konstrukcji analogowej z wersja lotną pojazdu MPV;
  • wybór dostawców dostępnych technologii