Artykuł: 'ESA wznawia próby kontaktu z sondą Fobos-Grunt'

Dodaj załącznik

          Wybierz plik do przesłania

UWAGA: Wpisz adres URL z przedrostkiem 'http...', inaczej adres zostanie uznany za względny.