Artykuł: 'Fobos-Grunt wejdzie w atmosferę prawdopodobnie 15 stycznia'

Dodaj załącznik

          Wybierz plik do przesłania

UWAGA: Wpisz adres URL z przedrostkiem 'http...', inaczej adres zostanie uznany za względny.